Meest recente werk > 2017 / Pagina 2
 
 Over het Atelier
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Het eerste projectje op deze pagina betreft twee kinderportretjes die via het internet werden aangevraagd. Er werd gewerkt naar enkele doorgestuurde foto's, ééntje van de jongen met wat hard kunstlicht van bovenaf, lichtjes bijgeflitst en een tweede foto van het meisje bij zéér diffuus daglicht en in de schaduw bij tegenlicht. Er moest wat gefotoshopt worden om de opnamen bruikbaar te maken als werkmateriaal en bovendien werd ook gevraagd om de stijl van twee bestaande wat oudere portrettekeningen zo dicht mogelijk te benaderen. Hieronder ziet U het resultaat van de opdracht...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

Afbeelding hierboven: Het portret van de jongen werd eerder grafisch aangepakt met duidelijke licht- en schaduwwerking en hoewel bijzonder lastig omwille van het harde licht én de bril mét schaduwen en zo oogt het resultaat toch heel ongedwongen en natuurlijk. Hieronder ziet U de tekening van het meisje waarbij de vertaling van de foto dan weer een ietsie pietsie werd opgeschoven naar een lichtjes meer contrastrijke variant. Hierdoor passen de tekeningen van broer en zus toch weer beter bij elkaar als één set op hetzelfde moment gemaakte tekeningen...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en na deze eerste portretopdracht van het nieuwe jaar begint het Atelier aan de voorbereidingen voor de realisatie van een grote muurschildering in een privé-zwembad. Hieronder ziet U alvast de werkopnamen van de situatie ter plaatse. Het vloeroppervlak van het zwembad heeft een breedte van zo'n 5,5 meter en is méér dan 15 meter diep. Je kan je hier als maker van muurschilderingen dus zeker uitleven. We gaan alvast aan het werk met de voorontwerpen die U ook later vóór de effectieve realisatie ter plaatse op deze pagina te zien krijgt...De opdrachtgevers kwamen bij het Atelier VAN HOEF terecht langs deze site en hadden ook al een idee voor het hoofdthema. Aan het Atelier nu om dit in de juiste vorm te gieten maar dat zien we dus later... De muurschildering zal in eerste instantie worden geschilderd op de lange zijmuur aan de loopbrug, dat staat reeds vast......en misschien wordt de huisjesvormige muur aan de inkom (achteraan op de foto hieronder) ook in het verhaal betrokken. Dat zou helpen wanneer we de muurschildering in deze grote ruimte niet "verloren" willen laten lopen en de juiste balans willen bereiken tussen het meer uniforme decoratieve schilderwerk in zandtinten en de meer kleurige muurschildering zelf......en dat idee krijgt nog meer betekenis als je de onderstaande foto bekijkt. De opname werd gemaakt vanop een standpunt waar later ook een kleine bar komt en wat krukken, zetels en/of ligstoelen. Vanuit dit standpunt gezien vormen de lange zijmuur en de muur in de verte aan de inkom bijna een eenheid, ook vooral vanuit decoratieve overwegingen gezien dan......en na een eerste samenkomst met de klant ter plaatse en het uitwisselen van ideeën kan er werk worden gemaakt van de voorontwerpen. In een zwembad mag je doorgaans in het geval van een muurschildering alle registers gerust opentrekken zonder bang te hoeven zijn voor een té druk resultaat... op voorwaarde tenminste dat je niet alle wanden even spectaculair of in detail gaat beschilderen. In de ontwerpen gaan we daarom uit van de beschildering van de inkomwand en verbinden we hieraan de lange zijwand én het eerste aangrenzende schuine deel van het plafond daarboven. Hierbij zullen ook enkele visuele problemen op inventieve wijze moeten worden opgelost: Zo moeten we ondermeer een oplossing vinden voor de "gaten" in de muurschildering door de aanwezigheid van de drie gelukkig niet al te grote ramen en er moet ook worden nagedacht over het opvangen van de drie "zwevende" balken die nu zomaar zonder enige reden in het niets in de muur verdwijnen. Verder moet er ook rekening worden gehouden met een centraal thema: De baai van Napels.

...en dan wordt er getekend: In principe kunnen er tientallen ontwerpen worden gemaakt die allemaal even uniek zijn en toch stuk voor stuk geschikt voor dit zwembad. Dat gaan we hier niet doen en we beperken ons tot slechts drie opties. Hierbij gaan we echter wel proberen om zoveel mogelijk leuke aspecten uit de diverse mogelijkheden aan bod te laten komen en verder gaan we ook werken rond drie extra thema's: 1. Oude ruïnemuren en smeedwerken trellis, 2. Beelden en bas-reliëfs rond het thema wijn en 3. Pergola met draperingen en metselwerk...

...en hieronder ziet U het ontwerp met de "Oude ruïnemuren en smeedwerk"Klik HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven en ook HIER voor een extra grote versie...

...en in dit ontwerp rusten de balken op marmeren zuilen, werden de raampjes omkaderd met stijlvolle stenen ornamenten die op hun beurt ook steun geven aan een smeedwerken balustrade over de gehele breedte van de muur. Het schuine muurdeel werd aan de houten balk bovenaan aangekleed met boogvormig smeedwerk met overhangende dakbegroeiende plantjes aangevuld met klimop die langs de zuilen omhoog groeit. Links en rechts op de lange muur als afsluiter twee stukken ruïnemuur met links een doorgang via smeedwerken poort en rechts een "verborgen" trappengang met extra raampje. Als verzicht op het achterplan meteen na de balustrade in de diepte de baai van Napels met stadszicht, bergen, lucht en water. De inkommuur daarnaast volgt deze "ruïne" benadering in de vulling met oude stenen, aangevuld met een nis en een groen-bronzen beeldje, een ornament boven de inkomdeur en bovenaan ook een opening naar de lucht met eveneens wat smeedwerken trelliswerk en enkele gelande vogels.

Hieronder het tweede ontwerp met de "Beelden, bas-reliëfs en kruiken, thema wijn"Klik HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven en ook HIER voor een extra grote versie...

...en in dit ontwerp rusten de balken op platte stenen pilasters, maken de raampjes deel uit van enkele stenen muren, waarop in het midden en aan de zijkanten enkele grote beelden van wijndrinkende goden met putti en rechts een grote kruik rusten. Op een smalle strook stenen onderaan na is de rest van de muur helemaal open met op het achterplan ook een zicht op het lager gelegen Napels. Op het schuine muurdeel bovenaan een verderzetting van de houten balken met over de gehele breedte overhangende wijnranken. Op de inkommuur daarnaast zien we bovenaan een groot "hol" bas-reliëf met een jonge Bacchus en wijnkruiken, aan de zijkanten de pilasters en in het midden een grote nis met een godin met wijnkruik. De muurdelen hebben een afwerking van oud gebarsten Italiaans stucwerk in een lichte okerrode kleur.

...en tenslotte hieronder het derde ontwerp met de "Pergola, draperingen, metselwerk en tuinpotten"Klik HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven en ook HIER voor een extra grote versie...

...en in dit laatste ontwerp rusten de balken op ronde stenen zuilen, maken de raampjes deel uit van een dieper gelegen geheel van stenen balustrades waarop enkele terracotta tuinpotten werden geplaatst. In dit ontwerp heb je onderaan namelijk ook nog een extra strook terras met links net uit het midden een naar onder lopende brede trap richting de lager gelegen stad Napels. Ook op enkele andere plaatsen op de lange muur vinden we die trappen nog terug. Links en rechts op de lange muur als afsluiters ook nog enkele gemetste muren met nissen en openingen. Het schuine muurdeel bovenaan wordt volledig getransformeerd tot een "zonnedak" gemaakt van hout en twijgen waardoor het licht op sommige plaatsen nog subtiel binnen kan dringen. Als extra decoratief element zijn er ook over de gehele breedte een aantal "draperingen" voorzien van een aan de overige kleuren aangepaste rijkelijke kleurige stof. De gemetste inkommuur daarnaast volgt deze stijlbenadering met enkele extra draperingen, balustrade en nis met tuinpot en verder bovenaan ook een opening naar de lucht met enkele exotische vogels...

Benieuwd waar de voorkeur van de klant naar uitgaat... en dat weten we binnenkort...

...maar vóór we ter plaatse kunnen starten met de uitvoering van de eigenlijke muurschildering moet eerst nog een ander extern schilderbedrijf aan de slag, ondermeer met de onderstaande schematische afbeelding...Zo zal het blauwe gedeelte op de afbeelding worden ingenomen door de muurschildering en deze muren moeten dus eerst op de juiste wijze wit worden geschilderd maar ook de rest van het zwembad kan best eerst verder afgewerkt worden alvorens met de muurschildering zelf te beginnen en dat is nog een hele klus: De oude eiken balken moeten gereinigd worden en afgewerkt naar een gebleekte vergrijsde tint en alle overige wanden en plafonddelen moeten volgens een reeds eerder gekozen procedé op kleur worden gebracht en verder afgewerkt. Dit werk is ondertussen achter de rug en hieronder ziet U enkele afbeeldingen van het resultaat:Op de afbeelding hierboven ziet U een gedeelte van het schuine plafond, wit waar de muurschildering komt en op kleur gebracht voor wat de overige delen betreft. Afbeelding hieronder: De oude eiken balken hebben een natuurlijke gebleekte en vergrijsde uitstraling gekregen en de muurbehandeling is ook wel speciaal vermits de verf zelf werd gemaakt volgens een eigen procedé waarbij de kleur en de textuur voornamelijk werden bekomen door als voornaamste bestanddeel gebruik te maken van natuurlijke pigmenten en diverse soorten zand uit de onmiddellijke omgeving van de woning......en verder naar beneden ziet U nog enkele fraaie fragmenten van het in het zwembad uitgevoerde schilderwerk, dit alles op maat gerealiseerd door schilderbedrijf "decoratie Claes Pascal" uit Mol...

...en nu kan er met een volle maand vertraging eindelijk gestart worden met de muurschildering. Hiervoor werd ondertussen ook het meest in de smaak vallende ontwerp gekozen: Dat wordt het derde ontwerp en dus de versie met de pergola met een dak van twijgen, het extra terras met de drapages en het verzicht op de baai van Napels......en we starten met het meest tijdrovende onderdeel van de muurschildering: Het schuine dak met houten twijgen. Dit nep zonnedak loopt over de gehele lengte van het zwembad over een totale afstand van méér dan 15 meter en er moeten in totaal zo'n 1660 houten twijgen worden geschilderd van ongeveer 60 cm lengte, nog wat ronde balken, een hoop houten plankjes... en dit telkens in ongeveer 4 opeenvolgende bewerkingen: Dat wordt een hele klus......en hierboven ziet U de eerste aanzet van de houten twijgen maar ook één van de reeds afgewerkte laterale draagbalken en de eveneens afgewerkte constructie voor de basisdraagbalk en hieronder een fragment wat dichterbij......en het schiet toch aardig op! Hieronder ziet U de situatie na een week werk......en verder naar beneden ziet U de tweede fase van het twijgendak: Achter de minder harde twijgen is door de pastelblauwe tint meer koel licht tevoorschijn gekomen waardoor de buitenlucht meer betekenis heeft gekregen. Dit effect zal verder pas echt duidelijk worden van zodra ook het aansluitende landschap met een zachte blauwe lucht wordt ingeschilderd op het verticale deel van de wand daaronder...
...maar eerst wordt er nog even gecheckt of het twijgendak in dit stadium wel de juiste kleur, zachtheid en uitstraling heeft die nodig is om aan te sluiten bij de algemene sfeer van de totale muurschildering! We doen dit door te vergelijken met een aantal zorgvuldig geselecteerde afbeeldingen waarin die sfeer reeds min of meer aanwezig is...Hierboven: Twee afbeeldingen waarin een aantal fragmenten beantwoorden aan de sfeer die we in de muurschildering willen bereiken. Hieronder: Een eigen schilderij uit het Atelier waarin de sfeer helemaal goed zit, enkel het thema is anders......en het wordt meteen duidelijk dat het dak nog enkele bewerkingen nodig heeft: Er moet wat meer kleur in komen, wat meer licht, flarden van blauw maar ook warm zonlicht, nog een beetje verzachting, variatie en overstraling. Hieronder ziet U twee afbeeldingen met het resultaat van deze diverse extra bewerkingen, toch een groot verschil...
...en na wat extra tekenwerk kunnen we nu ook het landschap met zicht op de baai van Napels inschilderen. Zoals steeds gebeurt dit in verschillende etappes. Op de afbeeldingen hieronder ziet U de vordering van dit werk..

Dit is een groot project en de realisatie zal nog een dikke maand in beslag nemen voordat de muurschildering helemaal klaar zal zijn en alles gaat ook nog hard veranderen wanneer we in een later stadium aan de details gaan werken. Binnenkort op de volgende pagina het vervolg en de afwerking van deze zwembadmuurschildering...


U zag de pagina 2017/2 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page