Meest recente werk > 2019 / Pagina 2 / Een retrospectieve van 1978 tot 2013
 
 Over het Atelier
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Omdat U op deze site tot nu bijna uitsluitend realisaties heeft gezien die door Eddie VAN HOEF in opdracht werden gemaakt werkend als beroepskunstschilder in de periode van 1991 tot eind 2018 heeft U allicht geen idee van het andere werk dat door de kunstenaar op meer vrijere basis werd gemaakt, vooral in de periode van vóór zijn zelfstandigheid maar ook tijdens het uitvoeren van zijn beroep als kunstschilder wanneer daar tijd en ruimte voor was. Daarom werd op deze pagina bij wijze van retrospectie een kleine selectie van werken geplaatst uit deze periodes, sommige nog in het bezit van de kunstenaar, andere dan weer in het bezit van privé-verzamelaars. De min of meer chronologisch afgebeelde collectie van werken is verre van volledig maar geeft naast de artistieke evolutie van de kunstenaar toch ook een mooi beeld van bepaalde terugkomende accenten, stijlvoorkeuzes en thema's in zijn werk...

...en de eerste afbeelding hieronder dateert uit het jaar 1978, méér dan 40 jaar geleden dus: "Twins", olieverf, lakverf en fluorescente verf uit spuitbus op linnen, 50 cm x 70 cm. De meeste werken van vóór die tijd zijn verloren gegaan en ook dit werk zit ergens in een onbekende collectie...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en de volgende twee grote tekeningen hieronder werden 6 jaar later in 1984 gemaakt en zijn nog steeds in het bezit van de kunstenaar: In dat jaar gaf Eddie Van Hoef les aan de kandidaat regenten plastische opvoeding in het hoger onderwijs van het korte type aan de Provinciale Normaalschool in Tienen, Brabant. De werken draaien rond het thema "constructies" en van de afgebeelde objecten werden ook op voorhand schaalmodellen gemaakt die dan nadien als tekeningen werden uitgewerkt. In de spiegelende bollen zie je ook het toenmalige eerste atelier van de kunstenaar op de bovenverdieping van een huurpand in het centrum van Tongeren...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

Het kleurige werk hieronder - een gouache - ontstond 2 jaar later in 1986 en maakt sindsdien ook deel uit van de collectie van een privé-verzamelaar. Uit het werk dat verder niets voorstelt dan zichzelf blijkt de steeds terugkerende voorkeur van de kunstenaar voor schriftuurtoetsen, structuren, geometrische composities, symmetrie en de weergave van reliëf...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en in het daaropvolgende jaar 1987 - een artistiek erg vruchtbare periode - werd er gestart met een reeks kleinere werken waarbij ook de airbrush een belangrijke rol speelt. De drie hieronder afgebeelde composities zijn zowat de sleutelwerken voor wat nadien nog zal komen en zijn ook nog in het bezit van de kunstenaar. "Ongeval", "Trappenhuis naar hogere sferen" en "Noodlanding", de titels van de werken spreken voor zich. Behalve de nieuwe elementen van beweging en het "Freeze Frame" aspect kenmerken deze werken zich ook door een streven naar een kleurig maar tevens subtiel esthetisch design...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

Hieronder: Ook uit het jaar 1987, dit werk "Entourage voor een Zwart-witte Driehoek", een werk dat zich ook in een privé-collectie bevindt en waarin diverse tekens en objecten werden geplaatst over een weefpatroon heen. Dit werk heeft een sterke geometrie en heeft ook een ingebouwd zelfvernietigingsaspect omdat sommige materialen bewust werden gekozen om door hun samenstelling na verloop van tijd langzaam te verdwijnen tot slechts de essentie overblijft...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

Ook in de daaropvolgende jaren 1988 en 1989 wordt er veel vrij werk gemaakt dat ook regelmatig wordt tentoongesteld en van deze werken worden er ook veel exemplaren aangekocht door privé-verzamelaars. Zo bevinden zich niet minder dan 8 van de volgende 9 afgebeelde werken hieronder zich in een privé-collectie. Nieuw in het werk is vanaf die jaren de integratie van figuurtjes, poppetjes en clowntjes die ook betekenis geven aan de afgebeelde situaties. De collectie groeit langzaam uit naar de creatie van een superindividuele fictieve en naïeve wereld met eigen esthetische regels en wetmatigheden. Er gebeurt altijd wel wat in deze nieuwe werken. Een vreemde mix ook van kinderlijke naïeve kunst en esthetiek van een hogere orde. Elk werk mag dan wel onschuldig mooi en opgepoetst overkomen aan de buitenkant, de achterliggende inhoud en diepere betekenis is meestal bloedernstig en uit het leven gegrepen. De talrijke objecten en symbolen in het beeld helpen de aandachtige kijker in het ontcijferen van waar het onderliggend echt om gaat maar dit gebeurt nooit belerend omdat elk individu het werk ook op zijn eigen manier en met eigen invulling kan "lezen". Deze aspecten maken van de voorstellingen meestal "intrigerende" beelden waar je vooral omwille van de "onschuldige schoonheid" graag wil naar kijken maar eenmaal je in het werk zit brengen de bevreemdende situaties ook intelectuele interacties en meer lyrische gevoelens op gang...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

De twee monumentale tekeningen hieronder dateren ook uit het jaar 1989 en behoren nog toe tot de eigen collectie van de kunstenaar. Het gaat hier vooral om het verkennen van de grafische en technische mogelijkheden van het werken met één enkel simpel potlood op een groot vel papier...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en tenslotte eveneens uit het jaar 1989 en nog steeds in het bezit van de kunstenaar het werk hieronder waarin ook vooral de grafische weergavemogelijkheden worden onderzocht van een "gelijnd" 3-D effect, gecombineerd met de wisselwerking tussen diverse kleuren...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

Na de twee vorige artistiek vruchtbare jaren is er minder ruimte voor het creëren van vrij werk en is er vooral de drukte van de dagelijkse job in het Onderwijs. In het jaar 1990 raakt de kunstenaar ook een beetje uitgekeken op die job, zeker niet omwille van de studenten en het werk zelf in de klas maar vooral omwille van de soms onrealistische omkadering, de overdreven en vergezochte administratieve beslommeringen en vooral het uitblijven van een kans op benoeming ondanks de vele extra behaalde diploma's, bewezen expertise, inzet en bekwaamheid. Het onderwijs is op dat ogenblik nog steeds een rommeltje van overdreven politieke inmenging, zeg maar vriendjespolitiek en de daaraan gekoppelde inconsequentie in de aanwervingen en benoemingen waarbij blijkbaar andere aspecten belangrijk zijn dan inzet en bekwaamheid en daar kan de kunstenaar zich steeds minder mee vereenzelvigen. In die periode wordt er dan ook ernstig aan gedacht om uit dat onderwijs te stappen en een andere weg in te slaan waarbij er meer garantie is om op de juiste wijze beloond te worden voor het geleverde werk... Maar goed: Er wordt dus nog geschilderd en het werk hieronder is daar één voorbeeld van...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en wat er reeds in 1990 zat aan te komen werd in 1991 werkelijkheid: Eddie VAN HOEF stapte dat jaar uit het onderwijs en startte met zijn Atelier voor toegepaste schilderkunst als zelfstandig kunstenaar-ondernemer met een éénmansbedrijf en een tijdje later kwam alles in een stroomversnelling terecht. Het betekende toen wel dat de kunstenaar van vandaag op morgen zonder enig inkomen kwam te zitten en dat hij niet kon rekenen op Overheidssteun, werkloosheidsuitkeringen, ziekteuitkeringen of wat dan ook! "Toch moet dit kunnen: Van je passie je beroep maken", zo werd gedacht en ook op de simpele vraag "Wat kun je en wat heb je te bieden en wie wil je daar ook voor vergoeden?" kwam toen toch het antwoord: "We kunnen wel wat en mensen die je voor je prestaties willen betalen - klanten en opdrachtgevers dus - moeten net zoals vroeger toen kunstschilder zijn nog een beroep was ook in 1991 nog bestaan!" In de werkelijkheid bleek dit ook zo te zijn! Ondertussen leven we in het jaar 2019 - 28 jaren later - en realiseerde de kunstenaar niet minder dan een kleine 380 projecten voor evenveel tevreden klanten in binnen- en buitenland waarvoor dank en respect maar goed:

We zijn dus zelfstandig kunstschilder en willen werken en er moeten dus opdrachten komen en die komen er ook: Reeds in het eerste jaar 1991 komt er ondermeer een opdracht voor de beschildering van een gigantische buitengevel in Maastricht als uitwisselingsproject tussen Belgisch-Limburgse en Nederlands-Limburgse kunstenaars, georganiseerd en gefinancierd door JCI, de Jonge Economische Kamer. In dit project is er naast een opgelegd thema toch ook ruimte voor eigen inbreng en het ontwerp is dan ook een verderzetting van de eigen stijl die werd ontwikkeld eind jaren 80 zoals U eerder op deze pagina reeds kon zien...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en in de daaropvolgende jaren volgt de ene opdracht de andere op en neemt de job van kunstschilder bijna alle tijd in beslag en wordt er nog slechts sporadisch vrij en niet in opdracht gemaakt werk geproduceerd. Soms zijn er periodes dat het tussendoor wat minder druk is en dan kan er nog eens op het Atelier worden gewerkt maar soms ook is een opdracht van die aard dat er wat meer ruimte is voor persoonlijke inbreng en ook dan kunnen de resultaten eerder als vrijer werk worden gecatalogeerd. Als laatste in het beperkte rijtje met vrije werken uit het verleden op deze pagina ziet U hieronder ook nog een 7-tal realisaties uit die jaren en wel van 1992 tot 2013...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en hiermee is deze retrospectieve overgangspagina tussen het verleden en de toekomst een feit.

Op de volgende pagina's zult U de verdere ontwikkelingen en de nieuwe kunstwerken van Eddie VAN HOEF kunnen volgen werkend als vrije gepassioneerde creatieveling en voor wat de inhoud van de werken en de hiermee gepaard gaande te maken esthetische keuzes betreft is de waarschijnlijkheid groot dat de draad die in 1991 is blijven liggen terug zal worden opgenomen. Binnenkort op de volgende pagina's dus nieuw werk...


U zag de pagina 2019/2 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page