HOME
EDDIE VAN HOEF
KUNSTWERKEN
INFO
NIEUWS
CONTACT


Op deze pagina vindt U de informatie die nodig is en extra achtergrondinformatie die nuttig kan zijn indien U als kunstliefhebber eigenaar wil worden van een kunstwerk van Eddie Van Hoef.

De werken die U op deze site kan bekijken werden grotendeels met traditionele materialen gemaakt met als resultaat een aantal unieke en éénmalige kunstwerken waar dus logischerwijze telkens ook maar één enkel exemplaar van bestaat. Voor de galerij "ACTUEEL DIGITAAL" ligt dat anders: Deze digitaal gemaakte werken resulteren in een digitaal bestand en dat kan op meerdere wijzen aan het publiek worden getoond, er kunnen meerdere exemplaren van worden gemaakt enz. Over digitale kunst bestaan er bij het publiek ook nog veel vragen en onduidelijkheden omtrent de waardebepaling van de kunstwerken, de rol die de kunstenaar speelt, de mate waarin de computer als instrument of hulpmiddel wordt gebruikt enz. Dit geeft aanleiding tot vele misverstanden. Om duidelijkheid te scheppen in de positie die Eddie Van Hoef inneemt ten overstaan van het fenomeen automatisering en digitalisering in zijn vakgebied is wat extra informatie daarom zeker welkom!

Van traditioneel naar digitaal, een extra woordje uitleg...

Het werk dat U op deze site in de galerij "ACTUEEL DIGITAAL" kan bekijken werd dus door de kunstenaar zelf "digitaal" getekend maar dit wel nog steeds op een vrij artisanale wijze: Hierbij wordt er met een digitale stift op een tekentablet gewerkt, een scherm dus eigenlijk. Dit gaat in tegenstelling tot wat sommigen denken niet "vanzelf". Tijdens het met deze benadering tekenen van een digitaal werk is het ook de kunstenaar die het werk doet en niet het tekenprogramma. Het zou tegenwoordig via een op AI gebaseerde app wel kunnen maar dat is hier voor alle duidelijkheid niet het geval en het is ook niet wat de kunstenaar wil bereiken. Bij het digitaal tekenen zoals Eddie Van Hoef dit in zijn werkwijze toepast vertrek je ook van een wit blad (lees scherm), maak je schetsen, een tekening, kleur je in, verander je soms van gedacht enz. maar je doet het wel zelf en laat het niet over aan de "AI-machine". Het echte verschil met een traditionele manier van werken is dat je een ander medium, een andere interface en een andere techniek gebruikt maar ook digitaal tekenen vraagt inzicht en tijd, moet je leren door oefening en WAT je precies wil uitbeelden of welk verhaal je wil vertellen en met welke esthetische of inhoudelijke kenmerken beslis je ook bij het digitaal tekenen als kunstenaar volledig zelf! KORTOM: Het digitale werk op deze site is NIET het werk van een computer maar WEL dat van de kunstenaar zelf!

Wie niet bekend is met deze vorm van digitaal tekenen kan hieronder een filmpje opstarten (geef deze video wat tijd om in te laden a.u.b.) met een time lapse weergave van het schilderen van een stilleven "met de benadering van een aquarel" waarin Eddie Van Hoef de mogelijkheden van het gebruikte tekenprogramma uitprobeert door een zo exact mogelijke digitale kopie te "schilderen" van een eigen origineel werk...


...en zoals U kan zien verloopt het maken van deze "digitale aquarel" bijna zoals je ook met het traditionele materiaal zou werken maar behalve enkele gelijkenissen zijn er ook veel essentiële verschillen:

Zo bestaat deze digitale tekening (voorlopig) enkel en alleen als digitaal bestand op je computer en de echte aquarel kan je inlijsten en aan de muur hangen. Deze "digitale aquarel" is ook geen aquarel: Het blijft een digitale tekening en in dit geval een NABOOTSING van een aquarel en er zijn nog andere verschillen: Zo voelt het "schilderen" met een stift op een scherm volledig anders aan dan het werken met een penseel met verf op papier. Aan deze "imitatie" van een aquarel werd ook 15 uren gewerkt en er waren 10755 "strokes" (dat zijn penseelbewegingen) nodig om tot dit resultaat te komen terwijl een echte aquarel veel spontaner, sneller en minder omslachtig ontstaat. Het is bovendien ook zo goed als onmogelijk om de onkontroleerbare gedragingen van de waterige verf in spontane overvloeiers zo typisch voor aquarel digitaal na te bootsen! Wat hier wordt verteld over aquarel gaat ook op voor andere materialen en technieken.

En dan is er ook nog de software, de tekenprogramma's die je kan gebruiken om digitaal te tekenen. Bijna alle apps bieden in hun toolbox penselen aan die bestaande materialen en effecten proberen na te bootsen! Het is alsof de ontwikkelaars er van uitgaan dat hun apps enkel zijn gemaakt om iets anders digitaal na te bootsen en dat is soms een gemiste kans: Wie de software grondig bestudeert en binnenste buiten keert ontdekt dat het digitaal tekenen een hele reeks andere unieke mogelijkheden inhoudt die door geen enkel ander medium kunnen geëvenaard worden en daar ligt ook de echte sterkte van het digitaal werken.

Conclusie: De waarde van een digitale benadering of werkwijze bij het scheppen van kunst ligt NIET in het nabootsen of trachten te evenaren van traditionele materialen en technieken maar WEL in de gemotiveerde en bewuste keuze voor digitale middelen in situaties waarin je dit als kunstenaar de beste of meest geschikte manier vindt om wat je met je kunst wil tonen zichtbaar te maken!

Dat is ook de mening van Eddie Van Hoef. Hij zegt daar dan ook het volgende over:

"Het ontstaan van nieuwe en moderne technische systemen voor het creëren, bewerken en verspreiden van beeldmateriaal is een logische stap in onze technologische evolutie en schept veel nieuwe mogelijkheden die de moeite waard zijn om uit te proberen, te gebruiken en uiteindelijk misschien zelfs te omarmen maar dit betekent nog niet dat wat er eerder aan gelijkaardigs bestond hierdoor volledig vervangen kan of moet worden. Dat is ook zo bij het gebruik van digitale middelen bij het maken van kunstwerken! Als je als kunstenaar een houtskooltekening wil maken op papier dan gebruik je houtskool en papier en geen tekentablet. Daar bestaat op dat ogenblik trouwens vanuit een artistiek standpunt gezien geen enkele reden voor: Je doet het echte ding, niet het namaakding! Dit geldt echter ook omgekeerd: Als je een digitale tekening wil maken dan gebruik je digitale middelen en ook weer geen houtskool en papier: Het zijn twee verschillende dingen en je kiest voor het een of voor het ander!"

Wat Eddie Van Hoef als beeldend kunstenaar belangrijk vindt in dit verhaal is dat je bij het realiseren van een kunstwerk het materiaal of het technisch medium kiest dat het best geschikt is om wat je wil laten zien in beeld te brengen en voor sommigen is dat medium digitaal en voor anderen traditioneel klassiek!

Waarom werkt Eddie Van Hoef naast traditioneel ook DIGITAAL ?

Dat heeft alles te maken met de allereerste volledig afgewerkte met de hand gemaakte digitale tekening die Eddie Van Hoef reeds in 2021 realiseerde waar hij tevreden over was en waar hij ook helemaal achter kon staan. Dat werk "Stardog" dat U hieronder kan zien werd eigenlijk in eerste instantie op basis van een vroegere snelle schets gemaakt als doorgedreven voorstudie voor een later schilderij met olieverf op doek maar naarmate de digitale tekening zelf vorderde werd duidelijk dat geen enkele andere technische uitvoering met om het even welk traditioneel materiaal het eindresultaat zou kunnen evenaren. De digitaal getekende studie werd met andere woorden het kunstwerk zelf en de latere aanvankelijk geplande extra uitvoering met olieverf op doek was hierdoor vanuit een puur artistiek standpunt gezien ook overbodig geworden! Meer nog: Indien de kunstenaar het digitale werk alsnog zou "nageschilderd" hebben met verf op doek dan zou hij eigenlijk alleen maar een kopie hebben gemaakt (van een eigen werk nota bene) om te tonen dat hij dat ook technisch kan. Als je dan als kunstenaar laat zien dat je dus ook kan schilderen dan kan dat misschien héél indrukwekkend zijn maar het laten zien van technisch kunnen blijft uiteindelijk ook slechts één aspect van het kunstwerk in zijn totaliteit en bij dit kunstwerk was dit niet echt meer nodig want het was ook digitaal-technisch reeds helemaal ok! Na de lessen die de kunstenaar uit het maken van deze ene digitale tekening kon trekken is hij wel vaker digitaal gaan werken en dan vooral in situaties waarbij de traditionele middelen onvoldoende geschikt bleken te zijn om zonder omwegen in beeld te brengen wat reeds als kunstwerk in het hoofd aanwezig was.

Giclée-afdruk van het werk STARDOG 70 cm x 70 cm  
"STARDOG" 2021

- Digitale tekening 10.000 pix. x 10.000 pix.

= 100 Megapixels

- Getekend op apple ipad Pro 12,9" in Procreate

versie 5X8 build 475dd60dd5

- Totale tekentijd: 36 uren en 48 minuten

- Aantal penseelbewegingen: 47.175

- Grootte van het digitale bestand: 10.294 MB

(Afdrukken mogelijk tot 2 meter x 2 meter)

Deze afdruk: 70 cm x 70 cm

Pigmentinkt op Hahnemühle aquarelpapier Torchon 285 gr./m² (100 jaar lichtecht)


Maar hoe kan je zo'n digitaal kunstwerk dan tentoonstellen ?

Het originele kunstwerk in dit digitale verhaal is een computerbestand, een BMP, JPG, TIFF, PNG enz.!

Zo'n beeldbestand kan je bekijken op een scherm, je kan het verwerken in een projectie, je kan er alles mee doen wat je met dit soort bestanden kan doen maar je kan het ook laten AFDRUKKEN. Zo'n afdruk kan je op elk formaat én indien gewenst in de allerhoogste kwaliteit laten maken door een professionele afdrukcentrale en dan heb je een "hard copy" van het kunstwerk. Die "fine art print" kan je dan inlijsten, tentoonstellen, verzamelen, kopen en verkopen, aan je muur hangen enz...

Sommigen beweren dat zo'n afdruk geen origineel kunstwerk is. Dat is in het geval van digitale kunst niet helemaal juist! Men verwart meestal twee dingen met elkaar: Een afgedrukte foto van een olieverfschilderij is inderdaad slechts een reproductie, het is géén olieverfschilderij en dus ook niet het originele kunstwerk maar een afdruk van een digitaal bestand dat als kunstwerk is ontstaan is dat wel! Om dit te begrijpen moet je de vergelijking maken met de moderne fotografie:

De traditionele analoge fotografie heeft ook de evolutie naar digitalisering doorgemaakt en de meeste actuele fotografen - ook fotografen met naam en faam - laten hun digitale opnames afdrukken door specialisten: Dat zijn de professionele afdrukcentrales die de technische kwaliteit kunnen leveren die de foto verdient! Het technisch perfect afdrukken volgens de regels van de kunst is ook voor de fotograaf zelf niet onbelangrijk maar het is niet de belangrijkste reden waarom de foto boeiend is om naar te kijken, origineel van onderwerp, met een interessant verhaal, goed van compositie, bijzonder qua kleur, met een speciale beelduitsnede, spannend, mooi of intrigerend, dat is niet de verdienste van wie de foto afdrukt maar wel van de fotograaf zelf! De afdruk is technisch gezien gewoon de beste manier om wat digitaal is ontstaan ook zichtbaar te maken en daarom is de afdruk ook de foto zelf en geen kopie van een foto!

Dat is ook zo met het afdrukken van een digitaal kunstwerk: Die afdruk is één van de mogelijke technische middelen om zichtbaar te maken wat digitaal werd ontworpen, bedacht, beslist en getekend en als dat afgedrukte kunstwerk dan bijzonder is, boeiend om naar te kijken, origineel van onderwerp, met een interessant verhaal, goed van compositie, bijzonder qua kleur, met een speciale beelduitsnede, spannend, mooi of intrigerend, dan ligt dat ook niet alleen aan de afdruk zelf maar vooral aan de kunstenaar. Ook hier is de afdruk net als bij de fotografie de beste manier om dit allemaal concreet zichtbaar te maken en daarom is de afdruk hier ook het kunstwerk zelf en geen kopie van het kunstwerk!


Digitale kunst verzamelen, kopen of verkopen, wat is mogelijk ?


Bent U geïnteresseerd in het digitale werk van Eddie Van Hoef en wil U een bepaald werk als bestand of als afdruk kopen, stuur dan een mail naar eddie@vanhoef.com met Uw vraag en een kopie van het bewuste werk. In het antwoord komt u te weten welke de mogelijkheden zijn, de kosten en hoe dit verder praktisch georganiseerd kan worden. Omtrent de diverse mogelijkheden krijgt U hieronder alvast wat extra uitleg:

U kan op twee manieren eigenaar worden van een digitaal werk van Eddie Van Hoef:

1. U verwerft de eigendomsrechten door de aankoop van het originele digitale bestand:

- U wordt eigenaar van het (beveiligde) originele digitale bestand op geheugenkaart.
- U wordt eigenaar van de time lapse video opgenomen tijdens de uitvoering van de digitale tekening.
- U ontvangt het certificaat van echtheid en overdracht van auteursrechten en eigendomsrechten.
- U wordt eigenaar van de auteursrechten met betrekking tot het openbaar maken van het werk.
- U wordt eigenaar van de auteursrechten met betrekking tot het verveelvoudigen van het werk.
- Het persoonlijkheidsrecht wordt niet overgedragen (de naam van de kunstenaar blijft behouden).
- Het volgrecht voor kunstenaars blijft behouden (bij eventuele doorverkoop van het originele werk).

OPMERKINGEN:

Wie het originele digitale bestand koopt wordt dus eigenaar van het volledige werk: U kan het werk dan ook onbeperkt gebruiken, ook in een commerciële context, zonder verdere toestemming van de kunstenaar aan het publiek tonen, U kan het beeld onbeperkt reproduceren, doorverkopen enz. alsof het dus Uw eigen bezit is. De naam van de kunstenaar echter kan niet gewijzigd of weggelaten worden en moet dus ook steeds vermeld worden. Om diezelfde reden van bescherming van de persoonlijkheidsrechten mag U het werk ook niet bewerken of wijzigen, veranderen of manipuleren qua kleur, vorm enz.. Indien U het werk doorverkoopt dan zal in de meeste gevallen ook het volgrecht voor kunstenaars verplicht van toepassing zijn en zal een gedeelte van de opbrengst toekomen aan de originele scheppende kunstenaar.

Ook belangrijk: Niets is tegenwoordig zo gemakkelijk of snel gekopieerd of gestolen als een digitaal bestand. Het is dus belangrijk om te kunnen bewijzen dat U de rechtmatige eigenaar bent van Uw investering. Dit kan tegenwoordig via een NFT (non-fungible token), een digitale sleutel die U bezit en die bewijst dat U de enige eigenaar bent van het gekoppelde bestand. Eddie Van Hoef verkiest echter een andere methode en levert bij elk werk een "Certificaat van echtheid en overdracht van auteursrechten en eigendomsrechten" af dat ondeelbaar deel uitmaakt van het digitale bestand. In dit door de kunstenaar gedateerde en ondertekende document wordt ondubbelzinnig verwezen naar het bewuste bestand waar het certificaat betrekking op heeft. Om Uw rechtmatige eigendom van het digitale bestand te kunnen bewijzen moet U dus ook in het bezit zijn van het hierbij door de kunstenaar afgeleverde certificaat!

2. U koopt een gesigneerde en genummerde afdruk van het digitale bestand:

- U wordt eigenaar van een gesigneerde en genummerde afdruk van het digitale bestand.
- U ontvangt het certificaat van echtheid en eigendom voor die ene specifieke afdruk.
- U wordt niet de eigenaar van de auteursrechten!

OPMERKINGEN:

Dit is het meest voorkomende scenario: U ziet een digitaal werk van Eddie Van Hoef op deze site of U ziet dat werk als ingelijste afdruk op een tentoonstelling of in een galerie en U wil dit werk hebben om aan Uw muur te hangen of gewoon om als verzamelaar aan Uw collectie toe te voegen, dan kan dat... maar er is meer:

Wat qua afdrukmogelijkheden kan voor een fotografisch digitaal bestand kan ook voor de digitale tekeningen van Eddie Van Hoef: Verschillende afwerkingen, kwaliteiten en formaten zijn mogelijk! Toch geeft de kunstenaar de voorkeur aan één specifieke soort afdrukken en dat zijn de zogenaamde "fine art prints" of "giclée afdrukken" met pigmentinkt op echt aquarelpapier. Bij zo'n afdruk komen de details en kleuren het best tot hun recht en omdat er eigenlijk met "verfpigmenten" wordt gedrukt op 100% lompen niet vergelend aquarelpapier zijn de afdrukken tot 100 jaar lichtecht en kleurvast, de hoogst mogelijke kwaliteit dus!

Elke afdruk draagt behalve de naam van de kunstenaar ook telkens een uniek volgnummer en begint bij de eerste afdruk met het nummer 1/... en de tweede afdruk draagt dan het nummer 2/... de derde 3/... enz. Behalve dit volgnummer én het gekozen formaat zijn alle afdrukken van een bepaald werk wel identiek. Het werk met een nieuw volgnummer wordt ook telkens pas afgedrukt wanneer het vorige nummer niet meer in het bezit is van de kunstenaar! Sommige verzamelaars willen ook liever het nummer 1/... dan het nummer 20/... bijvoorbeeld maar dat is verder puur speculatief.

Ook bij een afdruk als hard copy van het digitale bestand of als eindproduct en volwaardig kunstwerk hoort een certificaat van echtheid en eigendom. Hiermee kan U niet alleen bewijzen dat U eigenaar bent van de specifieke genummerde afdruk, het certificaat bewijst ook dat het om een werk gaat van de kunstenaar zelf en niet van iemand anders. Dat is vooral belangrijk wanneer U ook kunst koopt als investering. Bij een eventuele latere waardebepalng kan het belangrijk zijn dat het werk dus origineel is en geen kopie! Met het door de kunstenaar afgeleverde certificaat kan U dit dus ook bewijzen!


U kan ook eigenaar worden van een éénmalig traditioneel werk van Eddie Van Hoef:


In de galerijen met kunstwerken op deze site vindt U ook nog beschikbare niet-digitale werken. Dit zijn oudere en nieuwere werken die als éénmalig project met traditionele materialen werden gemaakt en die nog in het bezit zijn van de kunstenaar en waar dus ook maar één exemplaar van bestaat, het originele werk dus.

Bent U geïnteresseerd in een van deze werken, stuur dan een mail naar eddie@vanhoef.com met Uw vraag en een kopie van het bewuste werk. In het antwoord komt u te weten wat de kosten zijn en hoe dit verder praktisch georganiseerd kan worden.

 


OTHER LANGUAGE? : TRANSLATE IN YOUR BROWSER


HOME
INFO


TOP of PAGE