Meest recente werk > 2014 / Pagina 1
 
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Op deze pagina: Een qua ruimtelijke schikking en indeling reeds erg originele badkamer met meerdere aparte "kamertjes" was aan nieuw schilderwerk toe en van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om ze toch wat meer panache en karakter te geven... Op de afbeeldingen hieronder ziet U de beginsituatie...

Beginsituatie

Boven: Links ziet U de situatie aan de inkomdeur bij het betreden van de badkamer: Eén van de twee wastafels met daarachter een aparte ruimte voor een bubbelbad. Op de rechterafbeelding diezelfde situatie gefotografeerd vanuit een derde ruimte waar zich de douche bevindt. Hieronder: De eerste wastafel wat dichterbij en daarnaast de tweede wastafel met rechts de doorgang naar de achterliggende douche-ruimte...

Originele badkamer

Voor dit project wilde mijn opdrachtgever de wat fantasieloze spiegels vervangen door enkele verrassend originele objecten: Zinken ossenogen die normaal in een dak thuishoren zullen hier als originele spiegels worden geïntegreerd. Omdat je zulke mooie stukken niet zomaar zondermeer in de bestaande situatie kon integreren zonder ook de rest van de badkamer hieraan aan te passen werd besloten om ook de wanden een volledige andere look te geven. Een aangepaste basispatine was dan ook de eerste stap naar een verdere transformatie. Op de afbeelding hieronder is dat werk volop aan de gang...

zinken ossenoog

...en op de volgende afbeelding hieronder ziet U de ondertussen geplaatste ossenogen met nog voorlopige spiegels zodat er beter "op zicht" kan gewerkt worden. Het gaat de goeie kant op maar het karakter is er nog niet echt...

ossenoog-spiegels

...en naarmate de ruimte verder qua aanblik verandert wordt ook duidelijk dat het een goed idee zou zijn om ook de rijkdom aan tinten uit de originele mozaïekvloer in het verhaal te betrekken...

Mozaïekvloer

...en van dat gegeven zal dankbaar gebruik worden gemaakt in de stijl- en kleurenkeuze voor de verdere artistieke aankleding van de gehele ruimte: Een eerste ingreep is het schilderen van een groot ovalen ornament op de wat "lege" achterste wand van de verborgen douche-ruimte. Meteen is de trend gezet en al de rest zal hieruit volgen...

Mozaïekornament

...zoals ondermeer deze decoratie op de boog van de doorgang van die douche-ruimte naar de rest van de badkamer...

Afgesleten ornament

Na evaluatie van de ondertussen sterk veranderde situatie wordt bijna als vanzelf duidelijk dat de ideale aanvulling voor deze afgesleten geschilderde ornamenten moet gezocht worden in de richting van wat je best kan omschrijven als "oude muren". Hieronder ziet U enkele voorbeeldfoto's uit het documentatie-archief van het Atelier die dat idee min of meer benaderen...

oude muren

Deze foto's dienen slechts als algemene inspiratiebron en worden dus ook niet letterlijk gevolgd: De bruikbare kwaliteiten moeten worden aangepast aan de situatie ter plaatse. Wanneer dit - zoals U op onderstaande afbeelding kan zien - dan ook gebeurt, dan komt de beoogde sfeer ook langzaam maar zeker tevoorschijn...

oude muren

Hieronder ziet U hoe de eerste wand ondertussen reeds helemaal is "aangekleed" en daarnaast een fragment van de tweede wastafelwand: Ook de bestaande lichtarmaturen in plaaster werden reeds onder handen genomen...

een aparte sfeer

De esthetische kwaliteit van een stijlbenadering zoals in deze badkamer staat of valt met de algemene indruk van harmonie en het hierbijhorend evenwicht tussen wat rustiger en meer gevulde zones. Daarnaast moet ook alles aan elkaar hangen en mag het resultaat dus vooral niet "in stukken" uiteenvallen. Dat is een moeilijke compositieoefening en de keuzes moeten met veel gevoel voor maat worden gemaakt. Reden waarom hier ook wordt beslist om de inkomdeur in het totaalbeeld te betrekken door ze te omkaderen met een extra ornament...

omkaderde deur

...en hierdoor wordt ze optisch verbonden met het balkenplafond en krijgt ze meer body maar maakt ze daarnaast ook qua kleur méér deel uit van het geheel doordat ze niet langer als een apart item overkomt...

deurornament

Hieronder ziet U de verdere decoratie van de wat bredere nogal lege muur aan de tweede wastafel. Hier komt ondermeer een nisje met glazen legger en wat badkamerspullen geschilderd in trompe-l'oeil... maar dat werk is hier nog volop aan de gang...

oude muur in wording

...en hieronder ziet U ter vergelijking die erg kale originele muur nog eens zoals hij was vóór de ingreep...

geen commentaar

...en na volledige voltooiing... toch een hele transformatie... en een compleet andere badkamer ook met een geheel andere sfeer, ruimte voor wat fantasie en vooral héél persoonlijk en daarom ook vrij uniek.

trompe-l'oeil

Verder ziet U nog wat aanvullende detailopnames en sfeerbeelden van het afgewerkte resultaat. De afbeeldingen spreken niet alleen voor zich, ze illustreren ook vooral hoe je - zonder al te ingrijpende werken te moeten uitvoeren - met behulp van wat verf, vindingrijkheid en fantasie een alledaagse situatie kan omtoveren tot een geheel eigen en uniek interieur.

badkamerspullen

muurschilderingen wand inkomdeur

muurschilderingen in badkamer

ossenoog-spiegels

verschillende zichten

Binnenkort enkele nieuwe projecten die vooral te maken hebben met speciale verftechnieken en decoratief schilderwerk...


U zag de pagina 2014/1 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page