Meest recente werk > 2012 / Pagina 4
 
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Bij het eerste project op deze pagina werd een bakstenen buitenmuurtje onder handen genomen zodat het zicht vanuit het keukenraam op een aanvankelijk nietszeggende muur werd veranderd in een doorkijk naar een fictief verlengde van de echte tuin. Op de foto hieronder ziet U de situatie vóór de muurschildering: Het keukenraam bevindt zich achter de hoek links op de foto naast de deur en je kijkt vanuit de keuken frontaal op de muur waar nu nog de tuinstoelen staan.

De nog onbeschilderde muur

Voor deze opdracht werden twee schetsen gemaakt: Een open, informele en losse benadering met een rijkelijke aankleding en een wat strakkere oplossing met een tweede opening in een extra tuinmuur en een hekje... Beide tekeningen hebben voordelen en nadelen, een kwestie van smaak dus! Uiteindelijk zal het idee om de muur optisch zo goed mogelijk te laten verdwijnen de bovenhand krijgen en zal voor een combinatie van beide ontwerpen worden gekozen...

De losse informele benadering

De strakke benadering

De muurschildering zal rechtstreeks op de bakstenen muur worden geschilderd en eerst wordt die muur dus grondig voorbereid en wit geschilderd met een buitenkwaliteit muurverf. Hoewel de voorstelling enkel op de grootste muur wordt geschilderd wordt ook de kleinere zijmuur in het verhaal opgenomen zodat er geen vreemde overgang zal ontstaan tussen de beide wanden. Een extra voordeel naar technische houdbaarheid van de wandschildering: De te beschilderen buitenmuur is overkapt en er is dankzij de lichtkoepel een overvloed aan zacht diffuus licht voorhanden...

Voorbereidend schilderwerk...

Hieronder ziet U een stukje van de echte tuin. De kleur, de stoffering en de sfeer van deze tuin zal in de uiteindelijke muurschildering zo goed mogelijk benaderd worden zodat de beschilderde muur eigenlijk optisch zal verdwijnen waarbij er dus ook bij dit project sprake zal zijn van een zeker gehalte aan trompe-l'oeil werking...

de echte tuin

...en dan kan er getekend en geschilderd worden: Op de foto hieronder ziet U de eerste stappen van de basisinkleuring. De kleuren worden ter plaatse "op zicht" zoekend gekozen en zullen in de volgende fases verder aangepast worden...

Basiskleuren

...en omdat vooral de vloer van rodig grijze klinkers op de muurschildering moet doorlopen zodat de grens tussen echt en geschilderd vervaagt wordt dit stuk eerst verder aangepakt... Het stukje rechts beneden gaat al in de goede richting.

materiaalimitatie

Ondertussen wordt ook de kleur van de muren zelf verder tussentijds aangepast. Die kleur wordt met een transparante laag verf wat voller gemaakt maar is hier om op een mooie manier aansluiting te krijgen met de echte bakstenen muur nog wel net iets te gelig...

Kleuraanpassingen

...en de opname hieronder werd een tijdje later vanuit de ideale kijkpositie door het keukenraam gemaakt: De kleuren en de compositie gaan de goeie kant op en vanaf nu kan er dus verder afgewerkt worden... maar voor dit project wordt er eerst nog gekozen voor wat extra tussentijds tekenwerk...

de ingekleurde muur

...en dit werkje gebeurt niet ter plaatse maar op het Atelier: Als voorbereiding op de afwerking wordt de foto die U hierboven zag namelijk eerst verder bewerkt zodat we reeds op voorhand een beter zicht krijgen op het uiteindelijke resultaat. Dat kan met een tekenprogramma op de PC maar dat kan ook zoals hier gebeurde door met allerhande tekenmaterialen rechtstreeks op de foto te werken. Op papier is de muurschildering na deze extra bewerking zoals U hieronder kan zien dus reeds klaar...

de nabewerkte foto

...en dat geeft extra zekerheid wanneer het effectieve schilderwerk ter plaatse terug wordt verdergezet: De belangrijkste beslissingen qua kleur, stoffering en contrast werden reeds genomen waardoor de kunstenaar zich volledig kan toeleggen op het schilderen zelf. Op de detailfoto hieronder ziet U al een stukje van de echte afgewerkte muur...

detail van de muurschildering

...en hieronder ziet U het eindresultaat: Deze foto werd met een simpele druk op de knop genomen exact vanop de plaats waar mijn opdrachtgeefster ettelijke keren per dag tijdens haar werk vanuit het keukenraam naar buiten kijkt: Toch wat anders dan een bakstenen muur... en een heel dankbare plaats ook om met een muurschildering het verschil te maken!

trompe-l'oeil muurschildering

Het tweede project op deze pagina betreft de volledige "herstelling" van een klassieke muurschildering die méér dan 20 jaar geleden in het jaar 1991 door het Atelier werd geschilderd in een veranda! Die muurschildering zelf was wel nog in prima staat, maar ze werd zéér zwaar beschadigd door een brand! De veranda moest zelfs volledig herbouwd worden en van de wand met het originele werk uit 1991 bleef ook niets meer over...

Hieronder ziet U de originele ontwerptekening uit 1991 en verder naar beneden een foto van de muurschildering na voltooiing in datzelfde jaar. Enkele aanvullende afbeeldingen rond dit project zijn ook op deze site terug te vinden op de archiefpagina's met realisaties onderaan de pagina "klassiekers 3"...

Origineel ontwerp voor een trompe-l'oeil muurschildering

De originele muurschildering uit het jaar 1991

...en hieronder ziet U de situatie enige tijd na de brand: De originele valse wand met de muurschildering moest afgebroken worden en de reinigingswerken zijn reeds achter de rug. De nieuwe veranda staat ook al op haar plaats. Deze constructie is verschillend van de originele veranda, heeft een andere kleur en er moest gewerkt worden met twee opvallende extra steunen. De vloer in natuursteen die eveneens door het Atelier werd ontworpen en destijds pas enige tijd na voltooiing van de muurschildering werd geplaatst werd hier ondertussen ook al gerenoveerd.

De situatie na de brand

Wanneer een muurschildering volledig herschilderd moet worden kan het een en ander in principe ook aangepast worden aan meer actuele opvattingen maar op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever werd hier van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt: Men wilde liefst een zo getrouw mogelijke kopie van het origineel. Omdat het originele ontwerp echter ook vooral omwille van de extra steunen niet meer overeen kwam met de nieuwe vorm van het te herschilderen gedeelte werden daarom eerst een hele reeks voorstudies gemaakt. Hierbij was het belangrijk om de voornaamste elementen van het origineel zo goed mogelijk in de nieuwe situatie in te passen...

De nieuwe ontwerpen

De drie schetsen hierboven hebben vooral te maken met het hernemen van de boog met steunende zuilen, ook rekening houdende met de constructief onmogelijk nog te wijzigen vaste plaats van de twee extra steunen...

1. Een open benadering met aangepaste vorm van de originele boog met fronton en extra openingen aan beide zijden.
2. Een verbreding van de originele centrale doorgang met een ovalen boog in plaats van een cirkelvormige.
3. Een gelijkaardige oplossing, qua vorm meer afgestemd op de nieuwe stijl van de verandaconstructie...

...en tenslotte hieronder: De twee ontwerpen waartussen uiteindelijk zal gekozen worden:

Het meest gelijkende ontwerp

De bovenste tekening benadert met het bijna identieke middendeel sterk de originele situatie maar de zijmuurtjes moesten omwille van de ongelukkige plaats van de metalen steunen wel smaller worden genomen. Hierdoor komen er twee extra openingen bij, maar de zuilen staan hierdoor toch ook een beetje in de weg...

Uiteindelijk wordt er gekozen voor het laatste ontwerp hieronder: Het basisidee van een centrale opening met twee zijwanden zit er nog steeds in maar het centrale gedeelte is breder geworden. Hierdoor ontstaat er ook wat meer speelruimte voor het buitengebeuren. Het fronton rond de boog kan niet meer maar omdat de zijmuurtjes toch te smal zijn geworden voor de originele nissen met bloemvazen kan hier dat gemis door het schilderen van bas-reliëfs en grotesken toch ruimschoots goedgemaakt worden. Vooraleer er kan geschilderd worden is er echter nog wat voorbereidend werk aan de winkel...

De definitieve keuze

...de constructie van een nieuwe valse wand namelijk! Dat is een secuur werkje omdat de wand eigenlijk wat asymmetrisch moet worden geplaatst om aan de normen van het nieuwe ontwerp te voldoen. Daarom wordt het werk ook door het Atelier zelf uitgevoerd! Hieronder ziet U de basisconstructie...

Basisconstructie

...en hier werden de gipsplaten reeds geplaatst...

De nieuwe gipsplaten

...tot de nieuwe muur klaar is om met de muurschildering te starten!

Volledig schilderklaar

Het vervolg van dit project ziet U binnenkort op de volgende pagina 2012/5...


U zag de pagina 2012/4 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page