Meest recente werk > 2015 / Pagina 8
 
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Op deze pagina naar het einde van 2015 toe wat kleinere projecten en een hoop Atelier-werk. We beginnen met een leuk tussendoortje: Een materiaalimitatie, altijd een dankbare uitdaging. Het zit zo: Een klant wil naar analogie met een vorig project graag een tamelijk groot zinken ossenoog als omkadering voor een spiegel. Echter: Het mag snel gaan en in zink lukt dat niet, wel in hout. Blijft dan het probleem om van hout zink te maken of misschien nog iets anders, blauwe steen, marmer, koper, noem maar op... Met verf moet dat lukken en kàn dit ook, je moet het alleen juist aanpakken...Afbeelding hierboven: Dit echte zinken ossenoog werd gefotografeerd in Nederland bij een zinkbedrijf maar het betrof hier wel een uitzonderlijk en éénmalig project voor eigen privédoeleinden. Bovendien werd het materiaal ook op kunstmatige wijze verouderd waardoor een erg mooi verweerd en geoxideerd effect ontstond dat nog moeilijk na te bootsen is. Afbeelding hieronder: De klant liet noodgedwongen een grote replica maken uit hout, ook niet zo eenvoudig en constructief ook met een aantal verschillen ten opzichte van het origineel, maar gezien de omstandigheden best wel een aardig alternatief...Boven: Het nieuwe houten ossenoog naast het zinken exemplaar dat als voorbeeld diende: Enkele lijsten zijn omgedraaid en ook sommige curves hebben een ander verloop maar verder is ook dit houten exemplaar wel een mooi object en dat ziet U ook op de foto hieronder gemaakt op het Atelier net vóór de aanvang van het schilderwerk......want we gaan ondanks het verrassend mooie resultaat in hout toch voor de suggestie van een ander materiaal dat beter zal aansluiten bij de bestemming van het object. Dat kan in principe nog om het even welk materiaal worden waaruit deze vorm zou kunnen zijn gemaakt zoals natuursteen, graniet of marmer maar ook lood of ijzer , geoxideerd koper... en dus ook zink. Het wordt dan toch zink en dan kan het schilderen beginnen. Voor dit materiaal wordt het object eerst helemaal mat zwart geschilderd......en over deze zwarte ondergrond heen wordt het materiaal dan in één arbeidsintensieve en geconcentreerde sessie en in één enkele laag gecreëerd tot het beoogde resultaat sterk tot zéér sterk wordt benaderd. Op de foto hieronder gemaakt tijdens zo'n sessie op het Atelier ziet U het materiaal "verweerd zink" reeds mooi tevoorschijn komen......en tijdens het eigenlijke werk worden de technische en esthetische beslissingen ook sterk gestuurd door wat te zien is op de referentieafbeelding met het echte zinken ossenoog. Bij materiaalimitaties wordt door het Atelier meestal geen gebruik gemaakt van kant-en-klare procedés omdat hier weinig controle over is. Eigenlijk wordt het probleem in eerste instantie meer benaderd vanuit een puur visuele artistiek-esthetische hoek en pas nadien kan dan worden uitgedokterd hoe je dat het best technisch kan verwezenlijken en dat is voor elk materiaal zowel qua kleurenkeuze alsook de manier van aanwenden van de diverse verven steeds weer verschillend...Boven: Het met verf gecreëerde zink in confrontatie met het echte materiaal, bijna geen verschil! Onder: Een mooi detail......en dan is de imitatie een feit! De kleur wordt nog wat veromberd en er worden nog wat meer bruine vlekken ingeschilderd en op de juiste plaatsen ook enkele fijne lasnaden om dan af te werken met twee lagen erg matte beschermende vernis.Boven: En weer kan van hetzelfde object een foto worden gemaakt: Niemand die dit verweerde zinken ossenoog voor het eerst ziet zal vermoeden dat dit eigenlijk een houten sculptuur is, ook niet van dichtbij tot... je het object aanraakt en het verrassend zacht en warm blijkt aan te voelen, toch voor iets wat op het eerste zicht koudweg uit zink werd gemaakt......en er is meer: Bij een materiaalimitatie komt er ook nog een psychologisch aspect kijken: De imitatie zelf kan alleen maar overtuigend overkomen wanneer de vorm van het object ook klopt met het materiaal waaruit het werd vervaardigd of kan vervaardigd worden en omgekeerd. Zo kan je bijvoorbeeld wel een knappe imitatie van een wollen breiwerk op de huid van een Porche schilderen wat op zich best leuk is, maar niemand zal echt geloven dat het hier ook om een echte wollen sportwagen gaat natuurlijk: De vorm en het materiaal kloppen gewoon niet! Dat principe heb je ook al met dit ossenoog: De foto hierboven werd zodanig genomen dat er een belangrijk stuk van de informatie qua vorm ontbreekt en alleen al het feit dat het object hierdoor evengoed een omkadering zou kunnen zijn voor een venster in een gevel schuift de materiaalindruk reeds een beetje op van zink naar blauwe steen!

...en dat de vorm van het object bij een geslaagde materiaalimitatie best ook klopt met het eigenlijke materiaal waaruit het normaal kan worden vervaardigd is helemaal belangrijk wanneer je dat object ook isoleert uit de omgeving waarin het zich normaal bevindt! Op de afbeelding hieronder staat het "zinken" ossenoog tegen een muur van mijn galerij, een plaats waar zo'n object normaal niet thuishoort. Toch blijft het bouwornament als los voorwerp nog steeds volledig overeind en krijgt het zelfs door de plaats waar het zich bevindt nog een extra decoratieve dimensie, maar het is nog steeds een ossenoog en het is ook nog steeds gemaakt uit zink... of was het eigenlijk hout?Tot zover dit eerste project. Ook uitgevoerd eindejaar 2015: Een opdracht voor een groepsportret van een dame omringd door haar 5 kinderen. Een moeilijke opdracht ook op basis van zéér beperkt fotomateriaal. Op vraag van de klant werd er gekozen voor een zo realistisch mogelijke benadering met veel kleur. Het portret werd afgewerkt met pastel op een aquarelbasis. Hieronder ziet U het resultaat en enkele detailopnames van de portretten...Boven: Luda Ependieva. Onder: Het groepsportret met Luda omringd door haar 5 kinderen...Klik ook HIER voor een grotere versie van het afgewerkte portret hierboven.Boven: De oudste zoon Tsjingiz. Onder: De oudste dochter Fatima...
Boven: De jongste dochter Seda. Onder: Het zoontje Tamerlan...
Boven: Adam. Onder: Hier ziet U voor de aardigheid nog een omgekleurde versie van het portret met een mooie weergave van de contrastomvang van het geheel en de tekenkundige kwaliteiten: Dit is inderdaad eerder een tekening dan een schilderij en deze monochrome versie maakt dit wel héél duidelijk...Klik ook HIER voor een grotere versie van het omgekleurde portret hierboven.

En tot slot op deze pagina: Een ander tijdrovend Atelierwerkje waar reeds geruime tijd met (noodzakelijke) tussentijdse onderbrekingen wordt aan gewerkt is de "redding" van een antiek schilderij. Dit werk is zwaar beschadigd en bovendien reeds een aantal keer op amateuristische wijze onherstelbaar overschilderd waarbij een volledige terugkeer naar de (eventueel) nog aanwezige onderliggende originele afbeelding uitgesloten is. Het werk moet daardoor na het zo goed en kwaad mogelijk verwijderen van de vorige ingrepen eigenlijk bijna volledig herschilderd worden. Hieronder ziet U enkele detailopnamen van het schilderij zoals het op het Atelier werd afgeleverd voordat de herschildering begon...Boven en onder: Beschadigingen van het linnen, diverse soorten ongeschikte verf voor restauratie waaronder industriële alkydverven, matte plekken, zéér slecht en amateuristisch overschilderde delen, verkeerde oplosmiddelen, verkeerde en onvoldoende briljante kleuren, al deze kwalen maakten van het schilderij een onherstelbaar kunstwerk, tenminste toch volgens de normale benadering van een eventuele restauratie. Hierdoor is het origineel eigenlijk verloren en indien het werk dan toch gered moet worden zal het dus herschilderd moeten worden......en dit zo'n dikke 350 jaren nadat het origineel werd geschilderd blijkbaar want het "zou" hier gaan om een werk van Jusepe de Ribera (1591-1652) hoewel dit kan betwijfeld worden want het opschrift op de lijst vermeldt de foute data, er zijn geen sporen van een signatuur en over het werk zelf bestaat na intensief naslagwerk ook geen enkele lectuur. Vermoedelijk gaat het om een soort "pastiche" in de stijl van... wel oud maar ook weer niet helemaal conform de hand van de meester zelf. Hoe dan ook: Na aandringen van de klant wordt besloten om het werk toch "toonbaar" te maken "in de stijl van" dus...Boven en onder: Deze originele werken met zekerheid geschilderd door de echte de Ribera dienen als leidraad voor het kleurgebruik, de wijze van schilderen en de te volgen artistieke benadering......en dan kunnen de werkzaamheden beginnen. Op de fotomontage hieronder ziet U het origineel, een fragment
van één van de engelen en de verdere vorderingen van het schilderwerk...
Boven en onder: Twee fragmenten van het werk in een tussenstadium: De toets en kleurkracht zijn reeds aanwezig maar er moeten nog een reeks patines worden toegepast alvorens het juiste effect is bereikt...Aan dit werk zal met de noodzakelijke droogtijden inbegrepen nog ongeveer een zestal maanden worden gewerkt alvorens het in de originele pracht zal zijn hersteld. We komen hier later in 2016 dus nog op terug...


U zag de pagina 2015/8 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page