Meest recente werk > 2016 / Pagina 4
 
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Als eerste project op deze pagina ziet U de creatie van een kleine muurschildering van zo'n 6 m² in de inkomhal van een gerenoveerd pand in de Hemelingenstraat in mijn thuisstad Tongeren. Het gebouw draagt de naam "Porta Caeli" wat zoveel betekent als poort naar de Hemel. In dit grote gebouw is ondermeer een advocatenkantoor gevestigd, verder ook 3 te verhuren luxe-appartementen en een handelsruimte...Hierboven ziet U een foto van de voorgevel met daarin onder het balkon ook de grote dubbele deur die toegang geeft tot de gemeenschappelijke inkomhal. Hieronder: Een foto van de bewuste muur in de hal waar de muurschildering moet komen en daarnaast een eerste ontwerptekening......en er wordt nog wat verder ontworpen waarbij telkens gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige muurlijsten en vooral de boog die hier ook deel van uitmaakt. Het zijn steeds weer oefeningen rond éénzelfde thema: Het letterlijk uitbeelden van een toegangspoort naar de hemel dus... maar dan wel met de meest geschikte compositie, de juiste elementen en de beste stijl en benadering qua stoffering, kleur, textuur enz. passend bij dit gebouw......en tijdens het ontwerpen wordt ook rekening gehouden met de reeds in de ruimte aanwezige materialen, texturen en kleuren en ook met het Romeinse verleden van de oudste stad van België waaronder bijvoorbeeld ook haar Romeinse muur...Zo gaan we ondermeer voor een bijna éénkleurige benadering, een soort aangepaste grisaille, waarbij we ons inspireren op de kleur van de vloer (afbeelding hierboven) en we willen ook een stukje oude muur naar analogie dus met de Romeinse muur maar ook gebaseerd op deze muur (afbeelding hieronder) zoals toegepast op een andere plaats van het gebouw......en dan kan er getekend en geschilderd worden. Er wordt in lagen gewerkt met een onderschildering van warmere grisaille-tinten waarover dan diverse koelere lagen kleur zullen komen tot de juiste uitstraling is bereikt...Hierboven ziet U de omberkleurige onderschildering vóór het aanbrengen van de koelere tinten. Afbeelding hieronder: Het "verkoelen" naar een grijs-blauwe tint met sporen van warmere kleuren is hier volop aan de gang. Ook de in steen gekapte tekst in Romeinse letters is reeds grotendeels klaar......en dan kan er gewerkt worden aan de meer fijne dingen zoals het "Romeinse" stukje muur boven de lijst...Hierboven: De eerste fase van het verder afwerken van de verschillende muurdelen. Afbeelding hieronder: Verzachten, bijkleuren, de contrasten verder aanpassen enz. tot het juiste effect is bereikt......en dan wordt ook de poort zelf ingeschilderd. Aanvankelijk was het plan om de eigenlijke hemel gewoon wit te laten en enkel een wazig licht te schilderen waarin de poort als het ware zou "oplossen" maar dat is technisch op een volledig witte muur zonder enig contrast bijna onmogelijk en nu we het zo met nieuwe ogen bekijken is dat misschien ook toch net iets te "mager". Dan misschien toch maar beter kiezen voor het klassieke beeld van de hemel met een wolkenlucht en enkele op aarde neerdalende lichtstralen maar zonder evenwel het "monochrome" effect te verliezen...Boven: De poort is er dan wel maar de hemel zelf eigenlijk nog niet. Afbeelding hieronder: Enkele opeenvolgende fases in het creëren van een hemel. Eerst is alles nog redelijk blauw maar dat wordt verder omgebogen naar een meer éénkleurig beeld. Uiteindelijk gaan we voor het idee dat de poort eigenlijk al in de wolken staat waarbij je over de wolken verder via de open poort de echte hemel binnenstapt op weg naar het licht dus. Leuk idee maar er is nog wat werk aan: Het wolkendek waarover we kunnen lopen, de juiste contrasten in de poort, dit alles moet nog verder verfijnd worden......en na een tijdje is ook dit rond en hieronder ziet U het eindresultaat van deze leuke en toch wel originele muurschildering gefotografeerd vanuit het ideale standpunt wanneer je de inkomhal binnenkomt...Klik ook HIER voor een grotere versie van deze afbeelding.

Hieronder tenslotte nog enkele detailopnames en een laatste grote foto van een frontaal zicht op de muurschildering...Hierboven: Een dichtbijopname van het lichteffect. Hieronder: Het wolkendek waarover je loopt om de hemel te betreden.Onder: Een detailopname van de boog met stenen...Klik ook HIER voor een grotere versie van deze afbeelding.

Onder: Een frontaal zicht op de muurschildering wanneer je er recht in het midden voorstaat...Klik ook HIER voor een grotere versie van deze afbeelding.

Hiermee is dit project ook helemaal klaar en gaan we naar het volgende schilderwerk. Dat is weer iets helemaal anders. Door de grote bijval die het Atelier Van Hoef oogst op het internet met het decoratief transformeren van meubelstukken die niet meer passen in de huidige tijdsgeest maar toch nog veel te goed zijn om te vervangen komen deze opdrachten ook steeds meer aan bod. Dat is ook zo voor het volgende project: Bij de vernieuwing van een interieur kiest de klant voor het behoud van de bestaande meubelen omdat de mogelijkheid bestaat om ze volledig aan te passen aan het nieuwe concept en dit zowel qua kleur als qua algemene finish. Alle meubelen waaronder deze grote wandkast (foto hieronder), nog wat andere kastjes, een staande klok, de tafel, de stoelen enz. zullen naar eigen procedé geschilderd en gepatineerd worden zodat ze ook perfect aansluiten bij het vernieuwde interieur...Op de afbeeldingen hierboven en onder ziet U een aantal van de meubels in de staat waarin ze zich nu bevinden. We moeten wel even door de gedemodeerde aanblik ervan heen kijken om te zien dat ze geschikt zijn voor transformatie maar in werkelijkheid kunnen we alleen maar vaststellen dat ze meer dan voldoende potentieel hebben om ze met verf om te toveren naar meer eigentijdse zij het ook klassiek geïnspireerde stukken met een landelijk aspect...Hierbij zal ook de kleurenkeuze een belangrijke rol spelen en daarom wordt zoveel mogelijk informatie ingewonnen over de andere aspecten van het vernieuwde interieur. De nieuwe overgordijnen bijvoorbeeld (foto hieronder) bevatten reeds heel wat informatie over stijl en kleur en daar zal zeker rekening mee gehouden worden bij het herschilderen van de meubels......maar vóór we starten met het effectieve schilderwerk nog een belangrijke test: Het bepalen van de juiste hechtprimer!Afbeelding hierboven: Omdat bij oudere meubelstukken moeilijk te achterhalen is met welke toplaag ze werden afgewerkt worden hier 4 test uitgevoerd op geschuurde en ongeschuurde oppervlaktes. Onder: De weerstand bij het schuren, krassen enz. van de diverse teststroken bepaalt de keuze van het meest geschikte verfsysteem...Tenslotte - ook als voorbereiding vóór het effectieve schilderwerk - wordt nog een computersimulatie gemaakt van een fragment van de grote kast die als leidraad zal dienen voor waar we naartoe willen gaan. Op de linkerafbeelding hieronder ziet U de huidige situatie en rechts bij benadering wat we willen bereiken na de make-over. Ziet er alvast veelbelovend uit......maar eerst moet het originele bruin weg! Dat is een hele klus: Schuren, ontvetten, 2 lagen hechtprimer en grondverf tot het eerste meubel mooi blank staat. Hieronder ziet U een foto van de eerste kast voordat ze kan gepatineerd worden. De laatste verflaag vóór de patine heeft ook naast een lichte kleuring en een "geveegd" effect reeds een subtiele variatie aan gele, grijze en witte tinten die ook na de eindpatine enigszins zichtbaar zal blijven en voor de nodige variatie zal zorgen...Voor we echter de eindpatine en kleur aanbrengen nog een tussenstap: Bij het patineren "à l'ancienne" worden alle dieper gelegen delen van het relief gevuld met een wat grotere hoeveelheid patine waardoor deze wat donkerder overkomt en op haar beurt de vorm en de tekening van de kast extra benadrukt. Normaal gebeurt dit in één beweging tijdens het patineren maar hier voeren we dit werk uit als één aparte behandeling los van de eindpatine en daar is ook een goede reden voor......en dat ziet U op de afbeelding hierboven en nog iets duidelijker hieronder met het nog onbehandelde deurtje: Na het "lijnen" wordt het meubel namelijk omwille van het simultaancontrast door onze ogen in haar totaliteit iets donkerder waargenomen dan voordien en dit zonder de overige delen met patine te hebben aangeroerd! Omdat we dit effect nu op voorhand reeds kunnen inschatten zal het ook eenvoudiger zijn om de juiste donkerte van de eindkleur te bepalen tijdens het patineren van het gehele meubel. Bovendien is het terzelfder tijd in één beweging uitvoeren van de patine én lijning bijzonder lastig en onvoorspelbaar, vooral met een watergedragen systeem omdat alles gewoon veel te nat staat om de klus naar behoren in één keer te klaren, maar goed:Het "lijnen" is nu bijna achter de rug en dan kan er gepatineerd worden! Bij het aanbrengen van de eindpatine krijgt de kast ook haar definitieve kleur. Het wordt een koffie-melk tint met variaties van gelen, bruinen, omber en grijs. Het meubel wordt ook in aparte onderdelen behandeld waardoor er als vanzelf extra kleine dekkingvariaties optreden en af en toe wordt er ook bewust een ongelijkheid in het aanbrengen van de patine geforceerd, dit alles om het aspect "handwerk" nog wat meer te benadrukken...Hierboven: Het aanbrengen van de eindpatine met bewust toegepaste variatie in dekking. Onder: Bijna klaar......en na het patineren volgen nog enkele lagen bescherming met een slijt- en krasvaste vernis, worden nog enkele retouches uitgevoerd en wordt het beslag teruggeplaatst. Om dit afgewerkt resultaat (afbeelding hieronder) te behalen moet het meubel in totaal dus 8 keer in opeenvolgende stappen behandeld worden en dat vraagt véél tijd en werk en gaat dus ook wel wat kosten. In veel gevallen heb je voor datzelfde bedrag ook een nieuwe kast... maar: Een geschilderde en gepatineerde kast zoals dit exemplaar is nu ook nieuw, uniek in zijn soort, past in de huidige tijdsgeest en is verder voor wat de combinatie van vorm, kwaliteit, uitstraling en kleur in éénzelfde meubel betreft ook nergens te koop!Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven.

...en er wordt ook al wat nagedacht over de verdere aankleding van het interieur. Leuk om vast te stellen dat enkele kussens die reeds aanwezig waren in de living nu plots een geheel andere uitstraling krijgen wanneer ze samen worden gebracht in een bijna perfecte kleurenharmonie met de getransformeerde kast. Dat opent interessante perspectieven voor later...Met deze getransformeerde kast als voorbeeld gaan we nu verder aan de slag met de rest van het meubilair. Hieronder ziet U bijvoorbeeld een opname gemaakt tijdens het patineren van de tafel......en ook de grote wandkast (afbeelding hieronder) werd reeds afgewerkt...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven.

Hieronder ziet U nog eens het origineel: Toch een enorm verschil en een grote verandering in positieve zin......en verder naar beneden ziet U nog een detailopname van een gedeelte van de kast na transformatie wat dichterbij: Deze kast nam veel tijd in beslag want ook hier werd er conform de technische benadering van het andere meubilair eveneens in 8 lagen en opeenvolgende bewerkingen gewerkt en dat vraagt de nodige tijd maar het resultaat mag dan wel - en dat vinden ook mijn klanten - gezien worden...Met deze grote kast is al heel wat werk gepresteerd voor dit project maar er resten nog enkele stukken zoals een staande klok en een TV-kast. Deze worden binnenkort behandeld. Later - op één van de volgende pagina's - komen we nog eens terug op dit project met nieuwe afbeeldingen. Het werk dat tot nu werd gepresteerd komt ook niet optimaal tot zijn recht zolang de verdere afwerking van het gehele interieur nog niet is afgerond. Het meubilair is immers een onderdeel van een totaalplaatje en dat krijgen we pas na plaatsing van het behang, de gordijnen en de verdere decoratieve aankleding...


U zag de pagina 2016/4 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page