Meest recente werk > 2016 / Pagina 6
 
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
 
Bij het eerste project op deze pagina werd het Atelier Eddie VAN HOEF gevraagd voor de transformatie van een relatief grote en zwaar ogende wat gedemodeerde houten schouw uit één stuk naar een ander meer passend materiaal in een interieur dat ondertussen reeds moderner werd ingericht...

Hieronder ziet U een afbeelding van deze houten schouw. Jaren geleden en ook nu nog best wel een mooi en vakkundig gemaakt object maar spijtig genoeg een beetje uit de tijd. In een dergelijke situatie loont het de moeite om te onderzoeken of de schouw eventueel ook gewoon kan blijven staan door ze aan te passen aan het vernieuwde interieur, liever dan ze af te moeten breken en te vervangen door iets anders met alle complicaties en rompslomp van dien...De klant dacht hierbij aan een witte grijsgeaderde Carrara marmeren schouw, een relatief effen gepatineerde schouwmantel en eventueel een vergulde kader rond de spiegel, maar suggesties zijn welkom. In een dergelijke situatie is het best om een reeks computersimulaties te maken zodat je op voorhand reeds ongeveer kan zien wat de uiteindelijke transformatie visueel zal opleveren. In totaal werden niet minder dan 17 variaties gemaakt waarvan hieronder de meest representatieve worden getoond...Boven links ziet U een uitwerking van de suggestie van de klant. Nu we het resultaat zo op voorhand kunnen zien is iedereen het er meteen over eens dat dit toch niet is wat we willen. De oplossing rechts is al veel beter, oogt strakker, moderner en neutraler. Computersimulaties geven slechts een benaderend beeld en de schouw in witte marmer moet finaal minder druk geaderd worden maar een té wit object in deze ruimte wordt wel erg alleenstaand en hard...

Tussen de simulaties zitten ook nog wat varianten met een zwarte schouw aangevuld met neutraal grijze afwerking van de schouwmantel en ook een donkere lijst rond de spiegel. Deze oplossing blijkt voor dit interieur op het zicht gewoon de beste te zijn en mits enkele aanpassingen gaan we dus voor een licht geaderde zwarte marmeren schouw, een grijs gepatineerde schouwmantel en een donkergrijs gepatineerde lijst rond de spiegel......en pas nadat er beslist werd waar het naartoe moet gaan wordt ook de technische aanpak uitgedacht: In totaal zullen een 7-tal opeenvolgende bewerkingen moeten uitgevoerd worden om het beoogde resultaat te behalen en met dit formaat (de schouw is wel redelijk groot) en al dat uitsteekwerk zullen dan ook ongeveer 6 werkdagen nodig zijn om de klus te klaren. We beginnen alvast met het nat schuren en ontvetten en de grondlagen en dan wordt er een beetje geëxperimenteerd......want zoals gewoonlijk maakt het Atelier meestal geen gebruik van kant en klare oplossingen maar wordt een techniek ter plaatse uitgedacht naargelang het op te lossen probleem en dat schijnbaar klooien met wat zwarte verf (afbeelding hierboven) geeft meteen genoeg informatie over hoe het best verder moet: Op de afbeelding hieronder ziet U hoe de schouw reeds werd voorzien van een met de kwast gecreëerde grijze granietachtige brèche. Een tweede laag transparant zwart zal deze structuur verder verfijnen en zal de ideale basis vormen voor de wit geaderde zwarte marmer. Ondertussen wordt ook de spiegellijst reeds onder handen genomen om ook voor dit item "op het zicht" de juiste technische aanpak te bepalen......en na de nodige extra transparante verflagen is de basis voor de zwarte marmer klaar: We hebben nu een min of meer éénkleurige zwarte tint waar nog steeds subtiele kleinere variaties in zitten van grijze puntjes, vlekken en toetsen......en dan komt het leuke werk van het aanbrengen van de lichte adering (afbeelding hieronder). Dit moet omzichtig zowel logisch alsook op het gevoel gebeuren met aandacht voor een natuurlijke uitstraling, een mooie verdeling van de witte accenten en open ruimtes, richtingen en variaties in lijndiktes over het gehele object. Dit betekent 50% van de tijd schilderen en voor de rest vooral van op afstand gaan kijken en keuren, bijsturen, wikken en wegen tot de marmer "klopt" met de manier waarop deze schouw ook met echte marmeronderdelen zou kunnen zijn samengesteld......en na een tweede sessie, een extra laag transparant zwart en het terug "uithalen" van enkele lichte accenten is de schouw precies zoals we ze willen hebben en heeft ze ook reeds min of meer de juiste glans van gepolijst marmer. Ondertussen werd ook de lijst rond de spiegel reeds helemaal afgewerkt......en die lijst krijgt uiteindelijk de aanblik van geschilderd, doorgeschuurd en gepatineerd hout, zij het in een relatief donkere bijna zilverachtige uitvoering. Op de linkerafbeelding hieronder ziet U een tussenstadium en rechts - na nog wat extra bewerkingen - het uiteindelijke wat zachter ogende en ook reeds afverniste eindresultaat......en geheel volgens plan en hier ook zeer trouw aan de op voorhand gemaakte computersimulatie wordt als laatste bewerking een natuurlijk ogende handgeschilderde grijze "geveegde" patine aangebracht op de schouwmantel. Het resultaat van deze laatste bewerking ziet U op de afbeelding hieronder......en na een allerlaatste bewerking - het aanbrengen van de extra vernislagen met aangepaste glansgraad - is het project helemaal klaar. Hieronder ziet U het eindresultaat met voor de aardigheid als inzet rechts de situatie waarvan we vertrokken en daaronder de computersimulatie waarnaar werd gewerkt...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afgewerkte gepimpte schouw op de afbeelding hierboven...

Het tweede project op deze pagina betreft de beschildering van een 24 m² grote storende buitenmuur - de zijmuur van een garage - naar aanleiding van de geplande aanleg van een vijver met daarnaast een extra overdekt terras. De werken zullen stap voor stap worden uitgevoerd en hier wordt de muurschildering als eerste deel van het project uitgevoerd. Hieronder ziet U de beginsituatie en een tweede afbeelding nadat de muur grondig werd voorbereid en wit geschilderd...
...en op de afbeelding hieronder ziet U een schets (plattegrond) van wat er zoal moet gebeuren: Voor de wand met de muurschildering komt er een echte vijver met aan de zijranden een ondieper deel voor moerasplantjes, waterlelies enz... Tegen de betonplaten aan de rechterkant van de wandschildering komt er een overdekt terras met tuinhuis, bestrating, berging... en aan de linkerzijde een beplanting met hagen, kleine sierbomen enz...De opdrachtgever kwam bij het Atelier VAN HOEF terecht via de onderstaande afbeelding van een eerder uitgevoerd project uit de pagina's met meest recente werken van deze site: Eveneens een project rond het beschilderen van een storende muur waar ook het vijvermotief een rol in speelde...Het is de bedoeling om het idee van de waterval, de dam, de trappen enz.. bijna letterlijk over te nemen maar voor de overige elementen zal toch een schets moeten worden gemaakt om te onderzoeken hoe we alles zo een beetje zullen schikken en wat er allemaal te zien zal zijn: Hieronder ziet U een ideeschets die over een zwart-wit afdruk heen werd getekend. Deze schets geeft reeds goed weer hoe we de muur "aan het oog zullen onttrekken"......want dat is precies wat we willen bereiken: Na de muurschildering moet de muur eigenlijk "onzichtbaar" zijn geworden wat wel tot op zekere hoogte mogelijk is maar nooit tot in de perfectie kan worden bereikt natuurlijk omdat we hier buiten werken met voortdurend wisselend licht, een wisselend standpunt van toeschouwers, de onvermijdelijke verschillen in waarneming van verfkleuren versus echte materiaalkleuren, de extra moeilijkheid ook van het overlopen van de geschilderde dingen in de echte achtergrond, vooral aan de randen enz... Toch gaan we ervoor en met het mooie "été indien" weer van de laatste dagen kan er ook gelukkig meteen gestart worden...Afbeeldingen boven en onder: In de voormiddag ligt de muur in de schaduw wat mooi meegenomen is met temperaturen van rond de 30° C. maar 's namiddags sta je wel nog een uurtje of vier in de volle zon te schilderen: Zonnecrème smeren is hier aangeraden!...en de wand begint reeds te verdwijnen en lost aan de linkerrand langzaam maar zeker op in de achtergrond......en dat gaat zo door waarbij steeds méér oppervlakte van de wand verdwijnt (afbeelding hieronder). Merk ook op hoe het rechterdeel van de muurschildering dat zal ingenomen worden door een in trompe-l'oeil geschilderde buitencabine met sauna en inloopdouche als een voorlopig grote witte doos ruimtelijk steeds meer los komt te staan in haar omgeving......en dan wordt het tijd om ook vooral de randen verder te verfijnen en tussendoor ook enkele wijzigingen aan het originele ontwerp toe te passen zodat de schildering nog beter geïntegreerd raakt in haar omgeving: De aanvankelijk geplande centrale weg naar het achterliggend bos wordt een rivier, sommige struiken worden vervangen door meer eenvoudige en realistische vormen van beplanting die ook later in de echte heraangelegde tuin zullen voorkomen enz......tot het linkerdeel van de muurschildering op enkele dagen werk na bijna helemaal klaar is: Hieronder ziet U het voorlopige resultaat... en enkele parasols om af en toe tijdens het werk even af te koelen...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en nog wat dichterbij ziet dat er voorlopig zo uit...Klik ook HIER voor een grotere versie van deze afbeelding dichterbij...

...en op de afbeelding nog wat dichterbij hieronder tenslotte - na nog wat verder verfijnen - kan U zien hoe zoveel mogelijk elementen van de achtergrond aan de randen van de muurschildering in de schildering zelf werden "doorgetrokken" door ze zo goed mogelijk in kleur, vorm en textuur met verf na te bootsen zodat het op sommige plaatsen zelfs erg moeilijk is geworden om de rand zelf nog te zien. Nog andere keuzes in de muurschildering zelf versterken het trompe-l'oeil-effect nog wat meer: De schaduw van de muur wordt ook de schaduw van de haag en de opening tussen de geschilderde bomen lijkt wel héél erg op de echte opening in de echte achtergrond...Klik ook HIER voor een grotere versie van de detailafbeelding hierboven...

...en er wordt ondertussen verder afgewerkt. Op de afbeelding hieronder ziet U hoe de muurschildering dan ook steeds meer in de omgeving en in de achtergrond opgaat. Nog wat plantengroei in de vijver links en het landschap is klaar. Dan kan het tweede deel rechts aangepakt worden: In het fictieve in trompe-l'oeil geschilderde gebouwtje komt een buitensauna met daarnaast een open inloopdouche...Klik ook HIER voor een grotere versie van de detailafbeelding hierboven...

Maar eerst nog een vraag van de klant: In de weide naast de muurschildering lopen wat geiten en het zou leuk zijn als er ook eentje op de muurschildering zou staan. Hieronder ziet U enkele van die geiten. Ze werden wanneer ze tijdens het werk aan de muurschildering eens zin hadden om wat dichterbij te komen op verschillende tijdstippen gefotografeerd......en zo gezegd, zo gedaan: Op de afbeelding hieronder ziet U de ondertussen bijgeschilderde geit naast een wat verderop grazende echte geit in de aanpalende weide......en op de tweede afbeelding van dit detail gezien vanop een wat grotere afstand hieronder ziet U dat er ook rekening werd gehouden met de exacte afmetingen van de geschilderde geit naargelang haar positie op de muurschildering zodat ze niet te groot of te klein oogt wanneer de echte geiten in de buurt komen. Ook de plantjes en de waterlelies in het linkerdeel van de vijver werden ondertussen reeds ingeschilderd......en dan kan er verder aan het gebouw gewerkt worden, te beginnen met de zijwand en schaduwkant van de sauna. Die zijwand bestaat uit tuinplanken met daarin een raam met enkele reflecties van het landschap ernaast en een gedeeltelijk zicht op het binnenhoutwerk van de sauna...Klik ook HIER voor een grotere versie van de afbeelding hierboven...

...en we schuiven verder op naar rechts: De regelapparatuur voor de sauna is er al en de temperatuur binnen is net goed. Er is nog wel enkele dagen werk aan de muurschildering maar omdat elk nieuw detail meteen wordt vernist en dit ook de ideale plaats is om dit te doen wordt het werk hier ook reeds op voorhand gesigneerd...Het eindresultaat na volledige voltooiing ziet U binnenkort op de volgende pagina...


U zag de pagina 2016/6 van het onderdeel meest recente werk.

vorige pagina | volgende pagina | Terug naar de overzichtspagina

Ga terug naar de homepage om deze pagina's te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page