Realisaties > Andere kunstwerken > Portretten 2
 
 Over het Atelier
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
Op deze pagina ziet U portretten die ook werden gebruikt voor officiële Belgische postzegels.

Hector Berlioz

Hierboven ziet U de allereerste Belgische postzegel waarvoor Eddie Van Hoef het portret tekende. In
2002 werd de kunstenaar opgenomen in de poule van externe ontwerpers waar de Belgische Posterijen
regelmatig een beroep op doen voor het ontwerpen van speciale uitgiften. Omwille van zijn ervaringen met
het artistieke portret zijn dat ook meestal zegels met de beeltenis van bekende figuren zoals deze Hector Berlioz.

Maurits Sabbe en Arthur Masson

Hierboven een uitgifte uit 2005 met de beeltenissen van Maurits Sabbe en Arthur Masson rond het thema volksliteratuur.
Hieronder ziet U een prestigieuze uitgifte uit het jaar 2006 ter gelegenheid van de viering van 175 jaar democratie in België.

175 jaar democratie

Deze uitgifte viel ook in de prijzen waarbij de centrale portretzegel van
Koning Leopold I werd verkozen tot mooiste postzegel van het jaar.

Koning Leopold 1 van België

In het jaar 2008 realiseerde de kunstenaar 2 verschillende opdrachten. Hieronder
ziet U het blaadje rond het thema "de verfilming van de Belgische detectiveroman".
detectiveroman

Hieronder: Voor de Steeman-zegel tekende de kunstenaar een scène uit de film "L'assassin habite au 21".

Stanislas-André Steeman

Verder: Voor de Geeraerts-zegel werd een scène gekozen uit de Eric Van Looy film "De zaak Alzheimer".

de zaak Alzheimer

Hieronder 2 afbeeldingen rond het tweede project uit 2008: De uitgifte van 3 speciale postzegels rond de
80ste verjaardag van Koningin Fabiola waarvoor de kunstenaar de centrale zegel voor zijn rekening nam.

Koningin Fabiola van België

Fabiola 80


U zag de pagina Portretten 2 van het onderdeel andere kunstwerken en interieurschilderwerk
.

Kies een nieuwe link hieronder als U nog andere realisaties wil zien...

         Andere kunstwerken en interieurschilderwerk:
Klassiekers 1 Decoratief 1
Klassiek:
Klassiekers 2 Decoratief 2 Interieurprojecten 1
Klassiekers 3 Decoratief 3 Interieurprojecten 2
Klassiekers 4 Decoratief 4   Interieurprojecten 3
Klassiekers 5    
     Portretten 1
Interieurprojecten 4
Klassiekers 6 Trompe-l'oeil 1
     Portretten 2
 
Klassiekers 7 Trompe-l'oeil 2   Modern:
Klassiekers 8 Trompe-l'oeil 3
     Vrij werk 1
Interieurprojecten 5

...of ga naar de homepage om de pagina's met realisaties te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page