Realisaties > Muurschilderingen > Winkel & horeca 4
 
 Over het Atelier
 Presentatie
 Meest recente werk
 Info & Contact
 
 
 
 
 
Een muurschildering kan sfeer en klasse brengen in een zaak en laten aanvoelen dat de uitbater er alles aan doet om
het verblijf van de klant zo aangenaam mogelijk te maken én tegelijkertijd een juiste indruk te wekken van de te ver-
wachten klasse en kwaliteit van het aangeboden assortiment. Getuige deze schoenenzaak voor Italiaanse topmerken:

muurschildering in schoenwinkel

Hieronder: Een opname van de muurschildering én de 2de wand naar de stockruimte dichterbij.

Italiaanse muurschildering

Het tweede project op deze pagina: Op een wand van de aanvankelijk nog wat té koele ontvangsthal van een wellness
center schilderde Eddie Van Hoef dit tafereel dat een niet mis te verstane suggestie geeft van waar het hier om gaat.

muurschildering in wording

Boven en onder: Aan het werk. De marmerschildering rond het hoofdtafereel is een imitatie van het materiaal op de vloer.

muurschildering

Onder: De afgewerkte wandschildering gezien vanuit twee verschillende standpunten. Er werd bewust geko-
zen voor een universele niet-hedendaagse situatie die dus ook niet onderhevig is aan wisselende opvatting-
en over schoonheid. Nog een leuk detail: Bij het binnenkomen van de zaak vóór een schoonheidsbehande-
ling zie je de situatie links en bij het verlaten van de zaak deze rechts: Is de dame soms slanker geworden?

muurschildering in wellnessinstituut

Onder: Een detail dichterbij op ooghoogte: De stijl is helder en gelijnd, vrij van toets en ingehouden kleurig.

muurschildering met knappe vrouwen

Hieronder: Het laatste project van dit onderdeel over publiekelijk toegankelijke toepassingen werd gerealiseerd in het nieuwe museum van het Provinciale Domein van Chevetogne. Dit museum gaat over het contrast tussen de wilde ongerepte natuur en het door de mens gemanipuleerde landschap. Dit laatste aspect werd hier op vraag van de conservator extreem vertaald.

muurschildering Chevetogne

Hierboven ziet U de vordering van de werken: Hoewel zéér kleurig en exact van stijl heeft het project toch een hoog trompe-l'oeil-gehalte. Dit merk je vooral in de materieweergave, de dieptewerking en in de naadloze overgang tussen echt en vals.

muurschildering in een museum

Hierboven ziet U hoe extreem veel aandacht werd besteed aan het verdoezelen van de scheiding tussen de vloer en de wand.

muurschildering van ideale tuin

Links ziet U het eindresultaat: Een afgebakend tafereel dat vooral aan de onderkant naadloos verbinding geeft met een aantal echte in de ruimte aanwezige objecten en materialen.

In dit ene project werd alles uit de kast gehaald op het vlak van de trompe-l'oeil schilderkunst. Zo werden de aanvankelijk oranjekleurige rioolbuizen aan weerskan-ten van het tafereel omgetoverd tot monumentale mar-meren zuilen en werd ook de echte blauwe steen op de vloer in de wand doorgetrokken en zodanig weergege-ven dat men in de werkelijkheid het verschil tussen het echte en het nagebootste materiaal niet meer ziet.

Op dezelfde wijze werden ook alle andere elementen die zich vóór de muurschildering bevonden in de schilde-ring zelf herhaald zodat de illusie van een opening in de betonnen muur waardoor men naar een tuin kan kijken ook echt gaat werken.

Een extra moeilijkheid: De na te bootsen hagen, bloe-men, planten, vissen en het wateroppervlak waren zelf ook niet echt maar gemaakt van glas en plastiek!

Naast de exacte kleur- en materieweergave van de te schilderen hagen, stenen, waterlelies, het wateropper-vlak enz... was er ook het perspectiefprobleem van de convergerende lijnen waar rekening moest mee gehou-den worden. Er werd bewust gekozen voor de wat een-voudige centrale perspectief met als toegeving natuur-lijk dat deze enkel werkt wanneer men zich recht in het centrum voor het tafereel bevindt en daarbij ook alles op de juiste hoogte én afstand bekijkt.


trompe-l'oeil effect

Hierboven twee identieke afbeeldingen: Links wat men in werkelijkheid ziet en rechts mét scheidingslijn tussen echt en vals.
Verder naar onderen als laatste afbeeldingen uit dit onderdeel: Nog enkele details en dichtbijopnamen van het eindresultaat.

muurschildering dichtbij

muurschildering met tuinbeeld

detail van een muurschildering


U zag de pagina Winkel & horeca 4 van het onderdeel muurschilderingen
.

Kies een nieuwe link hieronder als U nog andere realisaties wil zien...

         Andere kunstwerken en interieurschilderwerk:
Klassiekers 1 Decoratief 1
      Kunst op maat 1
Klassiek:
Klassiekers 2 Decoratief 2 Interieurprojecten 1
Klassiekers 3 Decoratief 3 Interieurprojecten 2
Klassiekers 4 Decoratief 4
Winkel & horeca 4
  Interieurprojecten 3
Klassiekers 5    
      Portretten 1
Interieurprojecten 4
Klassiekers 6 Trompe-l'oeil 1  
Klassiekers 7 Trompe-l'oeil 2   Modern:
Klassiekers 8 Trompe-l'oeil 3
      Vrij werk 1
Interieurprojecten 5

...of ga naar de homepage om de pagina's met realisaties te verlaten en iets anders te kiezen...


Top of page